Mobilitate Spațială

Numărul mijloacelor de transport în comun la nivelul județului Iaşi, în anul 2014, a fost de 426, dintre care 276 autobuze şi microbuze, iar 150 – tramvaie.

TRANSPORTUL PUBLIC

Potrivit datelor din Anuarul Statistic al Judeţului Iaşi 2015100, lungimea străzilor orăşeneşti din judeţul Iaşi era – la nivelul anului 2014, de 785 km, din care 490 erau străzi modernizate. În ceea ce priveşte lungimea liniei de tramvai la finalul anu­lui 2014, pentru judeţul Iaşi urban aceas­ta era de 83 km.

Numărul mijloace de transport în co­mun în inventar la nivelul judeţului Iaşi, în anul 2014, a fost de 426, dintre care 276 autobuze şi microbuze, iar 150 – tramvaie. (Anuarul Statistic al Judeţului Iaşi 2015)

Numărul pasagerilor transportaţi la nivelul judeţului Iaşi urban în anul 2014 a fost de 137952 mii, dintre care 60% au utilizat autobuze şi microbuze. O evolu­ţie privind evoluţia numărului de pasa­geri poate fi urmărită în Figura 40.

Potrivit raportului Plan de mobilitate urbană durabilă pentru polul de creştere Iaşi (P.M.U.D. Iaşi) – Lot 2: Iaşi, 2015101, la nivelul anului 2015 transportul public de pasageri în mun. Iaşi era deservit de doi operatori de transport: unul public – Regia Autonomă de Transport Public (aflată în faliment la acest moment) şi S.C. UNISTIL S.R.L., operator privat, subcontractat al RATP. Pentru acelaşi an, flota vehiculelor operatorului public era de 150 tramvaie, cu precizarea că 58% din aceasta a fost fabricată în intervalul 1990-1999; 146 autobuze (cu o medie de 14 ani/vehicul) şi 30 microbuze (achiziţionate în 2003)102

Potrivit informaţiilor din raportul PMUD, în anul 2015 erau amenajate trasee de piste pentru biciclete pe 10 străzi din municipiu, cu ocazia reabilitării străzilor pe 2 axe: N-S şi E-V (p. 65). De asemenea, pe plan local există centre de închirieri biciclete – lansate la iniţiativa unor asociaţii de biciclişti, deschise în sezonul cald.