Economie locală

PRODUSUL INTERN BRUT

Secţiunea dedicată aspectelor de ordin economic aduce în prim plan faptul că nici în cazul acestei dimensiuni nu există foarte multe date specifice, la nivel de municipiu, cele mai apropiate fiind informaţiile pe plan judeţean, care însă trebuie tratate cu prudenţă, având în vedere componenţa judeţului şi raportul urban-rural. Conform informaţiilor din baza TEMPO-online103, PIB-ul corespunzător judeţului Iaşi în anul 2014 (ultimul pentru care există date disponibile) a fost de 20.604,2 milioane lei, contribuţia judeţului la economia regiunii Nord-Est fiind de 30,67% (67169,4 milioane lei), iar la nivel naţional de 3,08%.

NUMĂRUL FALIMENTELOR

Potrivit statisticilor disponibile pe site-ul Oficiul Naţional Al Registrului Comerţului104, numărul societăţilor intrate în insolvenţă în perioada 01.01.2015-31.12.2015 la nivelul judeţului Iaşi a fost de 466, în scădere cu 34,18% faţă de perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 (708). La nivel naţional, judeţul Iaşi se clasa pe locul 5 în topul zonelor cu cele mai multe firme intrate în insolvenţă (mun. Bucureşti – 1816, Bihor – 565, Timiş – 494, Constanţa – 482). Anul 2016 a însemnat o creştere a numărului de societăţi intrate în insolvenţă cu 11,8% (521), plasând judeţul Iaşi pe locul 3, după mun. Bucureşti şi judeţul Bihor. Numărul persoanelor juridice active în judeţul Iaşi, anul 2015, a fost de 23.677, iar cel din 2016 de 24.867.105

CONSTRUCŢII NEREZIDENŢIALE

Date cu privire la construcţiile nerezidenţiale nu au fost identificate la nivel local sau judeţean. În schimb, Institutul Naţional de Statistică oferă informaţii generale cu privire la autorizaţiile de construcţie pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale (administrative şi alte clădiri). Astfel, potrivit unui comunicat de presă INS104, numărul de clădiri administrative pentru care s-au eliberat autorizaţii de construcţii a fost de 17 în luna noiembrie 2015 (dintre care, 7 în mediul urban) şi de 12 în decembrie 2015 (7 urban), iar pentru alte clădiri106 nerezidenţiale, s-au înregistrat 483 autorizaţii la nivelul lunii noiembrie 2015 (dintre care, 214 urban) şi 553 în decembrie 2015 (203 – urban).

CONSTRUCŢII REZIDENŢIALE

Cât priveşte clădirile rezidenţiale, potrivit aceleiaşi surse, numărul total de autorizaţii acordate în decembrie 2015 a fost de 2872 (cu 7,1% mai mult faţă de decembrie 2014), dintre care 63% au fost pentru mediul rural. Datele la nivel de regiuni din decembrie 2015 indică un număr de 652 autorizaţii pentru Regiunea Nord-Est, ocupând primul loc la nivel naţional (următoarea clasată este Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu 457 de autorizaţii).

CLĂDIRI ÎNCEPUTE

Date privind numărul de clădiri începute în 2015 (potrivit formatului iniţial Vital Signs) nu au fost identificate, însă există informaţii privind totalul de locuinţe finalizate. Astfel, la nivelul anului 2014, pe raza judeţului Iaşi au fost terminate 1849 locuinţe, dintre care 364 sunt în mediul urban. 98,6% dintre aceste locuinţe au fost finanţate din fonduri private, iar 1,4% din fonduri publice (toate cele 26 locuinţe au fost realizate în mediul rural).108
În municipiul Iaşi, potrivit datelor din baza TEMPO-online, numărul locuinţelor terminate în municipiul Iaşi în anul 2015 a fost de 1349, toate din fonduri private. Comparativ cu anii anteriori, se observă o creştere semnificativă a numărului de locuinţe finalizate în anul 2015.

INDICELE PREȚURILOR DE CONSUM ȘI RATA INFLAȚIEI

Rata medie lunară a inflaţiei în anul 2014 a fost de 0,1% la nivelul judeţului Iaşi, la fel ca cea din anul precedent, dar în scădere faţă de 2012, când s-a înregistrat o valoare de 0,4%. (DJS Iaşi, Anuarul statistic al judeţului Iaşi 2015)