Artă și cultură

O altă secțune specifică conceptului Vital Signs este Arte şi Cultură, cu scopul de a măsura vitalitatea urbană din perspectiva celor două componente şi de a evidenția obiceiurile de consum cultural sau de petrecere a timpului liber ale ieşenilor, precum şi o serie de elemente ce țin de organizarea sau de bugetele alocate acestor tipuri de activități.

UTILIZAREA BIBLIOTECILOR

Numărul volumelor eliberate de biblioteci, la nivelul municipiului Iaşi, pentru anul 2015, a fost 1.777.547, echivalentul a 29% din totalul volumelor existente. Potrivit Institutului Naţional de Statistică53, numărul volumelor existente în biblioteci reprezintă totalitatea cărţilor, broşurilor, colecţiilor de ziare şi reviste cu minim 5 pagini şi materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice, discuri, diafilme şi alte materiale de bibliotecă: hărţi, grafice, reproduceri artistice etc.) înscrise în registrul de inventar al bibliotecii.

O analiză comparativă la nivelul anilor 2011-2015 indică o creştere a numărului de volume existente în bibliotecile locale, însă o scădere a numărului de volume eliberate: de la 44% în 2011, la 29% în 2015.

CÂȘTIGURILE ANGAJAȚILOR DIN DOMENIUL ARTELOR ȘI CULTURII

Câştigul salarial nominal mediu net lunar pentru domeniul Activităţi de spectacole, culturale şi recreative la nivelul anului 2015, judeţul Iaşi, a fost de 1380 lei, cu 146 lei mai mult decât media regională (Nord-Est). Comparativ cu anii precedenţi, se constată o creştere a valorii: 1235 lei – anul 2013, 1328 lei – 201454. Populaţia ocupată civilă în domeniul Activităţi de spectacole, culturale şi recreative la nivelul judeţului Iaşi, 2015, a fost de 2,8 mii persoane, acelaşi număr fiind specific şi anului anterior, în timp ce faţă de anul 2013 a crescut cu 0,4 mii persoane55. La nivel de municipiu nu există date specifice pentru acest indicator.

NUMĂRUL VIZITELOR LA BIBLIOTECI

Potrivit Institutului Naţional de Statistică – baza TEMPO-online, numărul cititorilor activi la nivelul municipiului Iaşi din anul 2015 a fost de 83.820. Potrivit aceleiaşi surse: Cititor (utilizator) este persoana fizică care a împrumutat pentru acasă (sau a consultat în sediul bibliotecii) cel puţin o dată într-un an calendaristic o carte, broşură sau o altă publicaţie aparţinând unei biblioteci. Rezultatele indică o scădere cu 4666 persoane a numărului de cititori activi pe parcursul a patru ani.