Noutăți, Știri, Editoriale

EDITORIAL

CUM CUNOAȘTEM UN ORAȘ

De Roxana Vasiliu, Autor Raport Vital Signs Iași, Doctor în Sociologie

A cunoaşte un spaţiu social reprezintă un demers provocator, complex, de care avem nevoie atunci când dorim să realizăm strategii de revigorare urbană, de intervenţie comunitară şi dezvoltare durabilă sau când pur şi simplu suntem interesaţi să descoperim care este pulsul comunităţii în care trăim. Studiul Vital Signs Iaşi vine în întâmpinarea acestei nevoi, constituind un instrument util pentru cetăţean, mediul universitar, ONG, societatea civilă, sectorul de afaceri sau pentru oricine este preocupat de realitatea locală, prin furnizarea de date care ajută la trasarea unei imagini de ansamblu cu privire la spaţiul în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea. Este o reprezentare care nu se vrea exhaustivă, dar care punctează o serie de elemente de bază pentru 11 domenii care definesc pilonii de dezvoltare ai unei comunităţi. Vital Signs constituie o radiografiere la nivel local care permite conturarea şi înţelegerea contextului în care ne plasăm în acest moment şi a direcţiilor spre care trebuie să lucrăm în continuare. Astfel, una dintre provocările acestui proiect constă în faptul că te obligă să acţionezi mai departe, să formulezi noi întrebări, să cercetezi, să utilizezi noi metode şi instrumente în vederea completării şi aprofundării informaţiile obţinute.

Mai precis, ce este Vital Signs? Studiul pilot Vital Signs Iaşi are la bază un format internaţional, adaptat la specificul ţării noastre, care a vizat colectarea de informaţii specifice pentru 11 domenii, respectiv 98 indicatori, apelând la documente cifrice oficiale. Vital Signs a presupus contactul cu instituţiile publice, cu organismele specializate, cu statisticile oficiale şi documentele aferente, fiind aşadar rezultatul colectării şi prelucrării datelor existente, dar şi al cooperării cu aceste instituţii. Discutăm despre o analiză descriptivă, secundară a datelor, care semnalează principalele caracteristici ale stării de facto din municipiul Iaşi aferentă celor unsprezece domenii de interes. Dincolo de acest proces, centralizarea datelor a semnalat faptul că pentru mulţi dintre indicatorii incluşi nu se găsesc informaţii specifice pentru municipiul Iaşi – fiind înlocuite cu cele la nivel judeţean, regional sau naţional, iar acest lucru afectează procesul de cunoaştere locală, însă totodată atrage atenţia asupra secţiunilor care necesită o investigare suplimentară. Pe de o parte, este necesar să aflăm de ce nu există date specifice, care este poziţia instituţiilor/organismelor specializate faţă de această realitate, pe de altă parte trebuie să identificăm metode şi resurse prin care să suplinim o parte din ele.

Cu toate că datele statistice pot fi considerate lipsite de atractivitate, acestea au un caracter riguros şi – în general, nu pot fi contestate. Ele reflectă o realitate brută, precisă şi ne ajută să încadrăm între anumiţi parametri spaţiul în care locuim. Fără o fundamentare de acest tip, orice iniţiativă pleacă de la un teren instabil. Aşadar, Vital Signs oferă o bază de lucru tuturor celor care doresc să cunoască Iaşul, să acţioneze şi să înţeleagă realitatea locală. Desigur, această prezentare de date statistice nu poate fi corect receptată fără a lua în considerare dimensiunea umană şi impactul acestor cifre asupra dezvoltării comunităţii, între cele 11 domenii de studiu existând o relaţie de interdependenţă.

Nu în ultimul rând, pentru a ajunge la cunoaşterea unei comunităţi este nevoie de implicare şi cooperare din partea actorilor sociali, de iniţiativă şi o bună etapizare a activităţilor. Raportul Vital Signs Iaşi poate fi considerat un prim pas în acest sens.